Lira review by Leif Carlsson

Hugo Antunes – Roll Call (CF 197)
Eurofri jazz. Två träblås, två trumslagare och så ledarenoch basisten Hugo Antunes. Som Malachi Favors i de tidigaArt Ensemble of Chicago står han med fötterna djupt icentrum av denna kvintett från Portugal, Italien, Belgienoch Tjeckien.De spelar en fri jazz med rötter i sextiotalet. Antunes sexkompositioner är ett slags stommar att bygga på. Detamerikanska smälter ihop med ett nutida Europa, särskilthos slagverken. Musiken resonerar som Archie Sheppkunde göra på den tiden med sin inblandning av nyakärvare insikter i det välkända. Blåsarna konverserar meddig som lyssnare och håller sig i normalregistret. Trummorna kompletterar varandra ochspelar luftigt och utan trängsel. Bandet kringlar sig framåt melodiskt, ett oslipat kollektivsom hellre vill kommunicera än fila på sin yta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s