Jazznytt review by Jan Granlie

CF 281Susanna Santos Silva / Torbjörn Zetterberg – Almost Tomorrow (CF 281)
UKENS PLATEANMELDELSE I JAZZNYTT: At musikk er kjærlighet, er noe de fleste kan være enige om. Man kan dyrke musikk som man dyrker kjærligheten. Enten på en god og varm måte, eller kaldt og kynisk.

Hvorfor i all verden starter jeg en anmeldelse med dette? Jo, fordi samarbeidet mellom den portugisiske trompeteren Susana Santor Silva og den svenske bassisten Torbjörn Zetterberg startet som et kjærlighetsforhold, og utviklet seg, temmelig kjapt, til et musikalsk samarbeid som nå debuterer på plate.

Zetterberg kjenner vel de fleste som en av Sveriges sterkeste bass-stemmer, noe han har bevist gjennom et mangeårig samarbeid med bl.a. saksofonisten Jonas Kullhammar, mens Santos Silva er mer ukjent for de fleste av oss. Jeg hørte henne første gang på 12 Points-festivalen i Dublin for noen år siden, og dette er hennes andre innspilling på Pedro Costas fine Clean Feed-selskap.

I forhold til Santos Silvas tidligere bravader med eget band, tar hun på denne innspillingen lange skritt ut til venstre. Fra å være en relativt streit trompeter med den ene foten i hjemlandet og den andre i den amerikanske jazztradisjonen, er hun nå langt inne i improland. Mesteparten av musikken er «komponert» i fellesskap (i studio), mens Zetterberg står for den fine tittellåta og «Nötskalsmusik #6», som begge plasserer duoen inne i et slags nedstrippa  Atomic-landskap.

Hele veien er det kommunikasjonen som står sterkest i denne duoen. Zetterbergs komposisjoner er, naturlig nok, de som har de mest opplagte melodilinjene, og fremstår også som de mest iørefallende låtene. Men vi merker oss Santos Silvas litt skarpe og flotte lyd i trompeten, som låter mye mer svensk (Magnus Broo) enn portugisisk. Hun er en trompeter som med «Almost Tomorrow» vokser seg stor og voksen musikalsk, og som man bør merke seg. Zetterberg er, som alltid, en bauta med bassen.  Ei strålende plate som overrasker.

English translation:
That music is love is something most of us can agree with. You can worship music as you worship love. Either in a good and warm way, or cold and cynical. Why on earth do I start a review like this? Well, because the collaboration between Portuguese trumpet player Susana Santos Silva and Swedish bass player Torbjörn Zetterberg started out as a love relation, and developed, fairly quick, into a musical relation which now makes it’s album debut. I guess most of us know Zetterberg as one of Sweden’s strongest voices on bass, something he has proofed through a longstanding collaboration with saxophone player Jonas Kullhammar among others, while Santos Silva is a bit less known to most of us. First time I heard her was a few years ago at the 12 Points Festival in Dublin, and this is her second recording on Pedro Costa’s fine Clean Feed label. Compared to Santos Silva earlier exploits with her own band, on this recording she takes a big step out left. From being a relatively straight trumpeter with one foot in homeland and the other in the American jazz tradition, she is now deep down in improland. Most of the music is “composed” together (in the studio), while Zetterberg account for the beautiful title track and “Nötskalsmusik #6″, both of which place the duo inside a sort of stripped-Atomic landscape. All the way it is communication that is strongest in this duo. Zetterberg’s compositions are, naturally enough, those with the most obvious melody lines, and also appears as the most melodious songs. However, we note Santos Silva’s slightly sharp and beautiful sounding trumpet, which sounds much more Swedish (Magnus Broo) than Portuguese. She is a player who with “Almost Tomorrow” grow big and musically mature, and who one should take note of. Zetterberg is, as always, a monument with the bass. A brilliant album that surprises.

http://jazznytt.jazzinorge.no/2013/07/24/susanna-santos-silva-torbjorn-zetterberg/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s