Tag Archives: Mira

Jazzflits review by Herman te Loo

CF 271Ellery Eskelin – Mirage (CF 271)
Tenorsaxofonist Ellery Eskelin is een meester van hetunderstatement. In alle groepen waarin hij een rol speelt, is hijwars van drukdoenerij en imponeergedrag. Met een volstrektunieke (en onmiddellijk herkenbare) tenorsound en dito frase-ring is hij een van de belangrijkste stilisten van zijn generatie opzijn instrument. Bovendien is het een muzikant die steeds nieu-we speelsituaties opzoekt. Een voorbeeld is het nieuwe trio met‘pedal steel guitar’-speelster Susan Alcorn en bassist MichaelFormanek dat zijn debuut maakt met ‘Mirage’. Het album, datgeheel improviserend tot stand is gekomen, wordt in de speel-stijl belangrijk geïnformeerd door het instrument van Alcorn. Deglijdende tonen van de ‘pedal steel guitar’ zijn voor Eskelin enFormanek ook een uitgangspunt voor hun instrumentale lijnen.De muziek krijgt daardoor iets ongrijpbaars, als een voortdurendveranderende caleidoscoop. Het drietal lijkt steeds omtrekkendebewegingen om een melodie te maken, waardoor er wonder-baarlijke muziek ontstaat die eigenlijk alleen vergelijkbaar ismet de groepen van vader Joe en zoon Mat Maneri.

CF 276Harris Eisenstadt September Trio – The Destructive Element (CF 276)
Ook in het September Trio van drummer/componist HarrisEisenstadt is een grote rol voor Eskelin weggelegd. Hier horenwe hem van een wat meer soulvolle kant, want ook dat heeft hijin zijn bagage. Door de sterke linkerhand van pianiste AngelicaSanchez komen er op ‘The Destructive Element’, de tweede cdvan de groep, af en toe stevige, bluesy ‘grooves’ langs. Ze vor-men een contrast met de 20steeeuwse klassieke muziek die ookEisenstadts interesse kan wegdragen. Zo horen we een tweetalstukken die opgedragen zijn aan Arnold Schönberg en doet‘Back and fourth’ aan het werk van Erik Satie denken. Eisenstadtis een drummer die zichzelf lijkt weg te cijferen, maar ondertus-sen de gang van zaken soepel en behoedzaam stuurt, zoals PaulMotian dat zo mooi kon. Hij is een primus inter pares in eengroep die weliswaar zijn naam draagt, maar waarin niemandzich naar de voorgrond dringt. En daar is de muziek bij gebaat.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=14117932e3ea2357&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D2f4a3d8e1f%26view%3Datt%26th%3D14117932e3ea2357%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbRTjaasY8CPctDsDUPFV4iOGXJDTA